Ціни на послуги людям з інвалідністю

Послуга Ціна
Консультація лікаря-сурдолога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Консультація лікаря-сурдолога (повторна, протягом 14 днів).

- ЛОР-огляд.
- Оцінка результататів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
300 грн.
Відеоотоскопія. Огляд стану зовнішнього вуха та барабанної перетинки за допомогою відеоотоскопа. Зображення виводиться на монітор, завдяки чому сам пацієнт або його супроводжуючі отримують наочну картину того, що відбувається в зовнішньому вусі. Отримане зображення можна зберігати в електронному вигляді для спостереження в динаміці. 200 грн.
Видалення сірчаного корка (одне вухо). Огляд зовнішнього слухового ходу, промивання або інструментальне видалення сірчаного корка; при необхідності - обробка шкіри зовнішнього слухового ходу. 150 грн.
Зняття зліпків зовнішнього слухового ходу та вушної раковини. Огляд слухового ходу та зняття зліпків лікарем для виготовлення індивідуальних вушних вкладок до слухових апаратів або пило-, шумо-, водозахисних індивідуальних вушних вкладок. 150 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога.

- Збір анамнезу.
- ЛОР-огляд вуха, горла, носа та призначення необхідних обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
400 грн.
Консультація лікаря-отоларинголога (повторна, протягом 14 днів).

- ЛОР-огляд уха, горла, носа.
- Оцінка результататів лікування, при необхідності призначення додаткових обстежень.
- Аналіз результатів обстежень, надання медичного висновку, призначення лікування та реабілітації.
300 грн.
Послуга Ціна
Скринінг слуху методом реєстрації отоакустичної емісії (ОАЕ). Обстеження стану волоскових клітин завитки об’єктивним методом, в основі якого лежить реєстрація звукових коливань, які утворюють волоскові клітини завитки у відповідь на звукову стимуляцію. 250 грн.
Скринінг слуху методом реєстрації КСВП. Обстеження слуху об’єктивним методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) на акустичні стимули інтенсивністю 35 дБ над нормальним порогом чутності. 600 грн.
Підготовка до скринінігу слуху методом реєстрації КСВП. Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП. 200 грн.
Послуга Ціна
СУБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ
Суб’єктивна аудіометрія. Комплексне обстеження стану слуху, що включає декілька методів обстеження: акуметрія, обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків та порогів слухового дискомфорту, мовна аудіометрія, камертональні тести. 320 грн.
Тональна порогова аудіометрія. Обстеження слухового аналізатора методом визначення суб'єктивних порогів чутності повітряно- та кістковопроведених звуків. 280 грн.
ОБ'ЄКТИВНІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЛУХУ
Імпедансна аудіометрія (імпедансометрія). Об'єктивне обстеження, що включає тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних рефлексів (об'єктивна оцінка стану слухової функції). 280 грн.
Тест функції Євстахієвої труби (ETF). Об'єктивне обстеження стану прохідності Євстахієвої труби. 150 грн.
Широкополосна тимпанометрія. Об'єктивне обстеження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок. 250 грн.
Діагностика стану середнього вуха комплексна. Комплексне об'єктивне обстеження, що включає: широкополосну тимпанометрію (дослідження стану зовнішнього слухового ходу, барабанної перетинки, барабанної порожнини, слухових кісточок) та реєстрацію акустичних іпсі- та контралатеральних рефлексів на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц (об'єктивна оцінка стану слухової функції, провідних шляхів слухового аналізатора), тест ETF (об'єктивне обстеження функції Євстахієвої труби). 400 грн.
Електрокохлеографія. Об'єктивний метод дослідження стану завитки. Проводиться для діагностики хвороби Мень'єра, слухової нейропатії та прогнозу ефективності кохлеарної імплантації тощо. 1 100 грн.
Реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ). Обстеження функціонального стану зовнішніх волоскових клітин завитки. Виконується для диференційної діагностики слухової (аудиторної) нейропатії, ретрокохлеарних порушень тощо. 240 грн.
Об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора. Обстеження стану слухового аналізатора методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для оцінки об'єктивних порогів слуху. 1 100 грн.
Контрольне об’єктивне отоневрологічне обстеження слухового аналізатора. Повторне об'єктивне обстеження слуху методом реєстрації коротколатентних слухових викликаних потенціалів (КСВП) для уточнення об'єктивних порогів слуху. Виконується після проведення первинного обстеження (до 2 місяців потому). 700 грн.
Підготовка до об’єктивного отоневрологічного обстеження слухового аналізатора. Підготовка окремих ділянок шкіри та прикріплення електродів одноразового використання для проведення обстеження методом КСВП. 200 грн.
КОМПЛЕКСНЕ АУДІОЛОГОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
Комплексне аудіологічне обстеження дорослих. Обстеження, що включає консультацію лікаря-сурдолога та проведення суб'єктивної аудіометрії з метою оцінки стану слуху. 500 грн.
Послуга Ціна
СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ СЛУХОВИМИ АПАРАТАМИ OTICON
Підбір слухових апаратів. Аналіз результатів аудіологічного обстеження, комп'ютерний підбір електроакустичних характеристик слухових апаратів, відповідно до вимог сучасного слухопротезування. 200 грн.
Комп’ютерне програмування слухового апарата (за наявності маркування уповноваженного представника в Україні- ЦСР АВРОРА, м.Київ). Комп'ютерне програмування слухового апарата на одне вухо за допомогою спеціального програмного забезпечення з врахуванням стану слухової функції, віку та стилю життя пацієнта. 280 грн.
Верифікація програмувань слухового апарата. Перевірка відповідності підсилення слухових апаратів різних виробників стану слуху пацієнта. 280 грн.
  • ru
  • ua